Mot ljusare tider!

Fast det känns ju inte alltid så… Den 21 december 2017 så vände det och efter den dagen så kommer ljuset sakta men säkert tillbaka till våra breddgrader. Ingen kan förneka det och ingen kan påverka det. Jordens bana runt solen med dess lutning är det som styr...

Profetiska hälsningar

Nedan en sammanfattning av de profetiska hälsningar som Birger Skoglund gav oss när han besökte vår församling för någon vecka sedan. En profetisk hälsning kännetecknas av tre beståndsdelar. Tröst, Uppmuntran och Förmaning. TRÖST: Birger började med att utgå från...