Tro eller Fruktan

”Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans...

Tillåt Jesus att forma dig

Han (Gud) har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli en skam inför alla, i det att Han i Honom (Jesus) har triumferat över dem (Kol.2:15). Det bibeln säger här är att Jesus har övervunnit allt som kan stoppa oss från att göra Guds vilja. Det...