Tillbaka till A-planen

I Matt. 16:16 säger Petrus; ”Du är Messias, den levande Gudens son”. Det uttalandet blev grunden som den världsvida kyrkan bygger på. Vi tror på en allsmäktig Gud som har en son. I bibeln står det att Jesus är med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen...

Bön efter Guds vilja

När vi talar om bön så är det, enklast uttryckt, min egen kommunikation med min skapare/ mitt ursprung. Jag söker alltså kontakt med den jag djupast och andligt sett härstammar ifrån. Man kan säga att bön är en kalibrering av mitt hjärta mot Guds hjärta, men också en...