Tillbaka till A-planen

I Matt. 16:16 säger Petrus; ”Du är Messias, den levande Gudens son”. Det uttalandet blev grunden som den världsvida kyrkan bygger på. Vi tror på en allsmäktig Gud som har en son. I bibeln står det att Jesus är med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen...