Ett utfall av Nåd

Tisdagen den 2/1 2019 var vi samlade till Bön, Lovsång och Nattvard i Öppet hus. Det var en stund då vi alla upplevde att Gud verkligen kom oss nära. Många av oss kände att vi blev berörda och styrkta av Guds närvaro, både i lovsång och i Nattvarden. Mot slutet av...

Enhet genom mångfald

”Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.” (Ef. 3:10, 1917-års översättning) Här talas det om Guds mångfaldiga visdom som skulle bli känd genom oss som tror...