Ett utfall av Nåd

Tisdagen den 2/1 2019 var vi samlade till Bön, Lovsång och Nattvard i Öppet hus. Det var en stund då vi alla upplevde att Gud verkligen kom oss nära. Många av oss kände att vi blev berörda och styrkta av Guds närvaro, både i lovsång och i Nattvarden. Mot slutet av...

Predikoserie – Din identitet i Kristus

Jag kommer under några söndagar framåt predika över det här temat. Vi börjar den 12/2 Vem Jesus är och vad han gör. Han är den som allting blivit till igenom. Han har skapat oss och frälst oss. Min bön är att du skall både se hans storhet och hans kärlek Sedan går jag...

Tillbaka till A-planen

I Matt. 16:16 säger Petrus; ”Du är Messias, den levande Gudens son”. Det uttalandet blev grunden som den världsvida kyrkan bygger på. Vi tror på en allsmäktig Gud som har en son. I bibeln står det att Jesus är med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen...