Predikoserie – Din identitet i Kristus

Jag kommer under några söndagar framåt predika över det här temat. Vi börjar den 12/2 Vem Jesus är och vad han gör. Han är den som allting blivit till igenom. Han har skapat oss och frälst oss. Min bön är att du skall både se hans storhet och hans kärlek Sedan går jag...

Snabbguide till livet

Johannes evangelium börjar med det vi kallar Johannesprologen. Det är en mycket finstämd men tydlig beskrivning av Jesus som Guds son, men också som alltings ursprung ” Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till” (Joh 1:3). Jag...