Predikoserie – Din identitet i Kristus

Jag kommer under några söndagar framåt predika över det här temat. Vi börjar den 12/2 Vem Jesus är och vad han gör. Han är den som allting blivit till igenom. Han har skapat oss och frälst oss. Min bön är att du skall både se hans storhet och hans kärlek Sedan går jag...

Tillåt Jesus att forma dig

Han (Gud) har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli en skam inför alla, i det att Han i Honom (Jesus) har triumferat över dem (Kol.2:15). Det bibeln säger här är att Jesus har övervunnit allt som kan stoppa oss från att göra Guds vilja. Det...