Nedan en sammanfattning av de profetiska hälsningar som Birger Skoglund gav oss när han besökte vår församling för någon vecka sedan. En profetisk hälsning kännetecknas av tre beståndsdelar. Tröst, Uppmuntran och Förmaning.

TRÖST: Birger började med att utgå från bibelordet om att ”Ett brutet rör skall Han inte sönderkrossa och en rykande veke skall Han inte utsläcka”. Han talade om Guds kärlek till oss och att Han fortsatt vill använda oss. Det handlar inte om vad du ser och upplever hos dig själv och i vår församling. Det handlar om vad Gud säger. Det brutna musikröret skall ännu en gång lovprisa Gud och ära honom och den lampa som håller på att slockna ska åter lysa klart.

BE OM ATT VI ÄNNU MER SKA BLI EN LOVSJUNGANDE FÖRSAMLING SOM ÄR FYLLD AV HANS HÄRLIGHET.

UPPMUNTRAN: När Elia hade varit på berget Karmel så skickade han sin tjänare för att spana efter regn. Efter sju vändor så säger tjänaren; ” Jag ser ett moln stort som en mans hand”. Elia hade hört buset av regn. Han talade om något som skulle komma därför att ett folk helhjärtat hade tagit ställning för Gud (Läs om Elia & Baalsprofeterna på berget Karmel 1Kon. 18:21-38). Birger talade om en tid då fler skulle komma till tro än under tidigare väckelser. Gud hälsade att vår församling skulle ha betydelse för vår bygd och vårt land, ja ut i världen. När regnet kom så gav profeten Elia kung Ahab ett råd att skynda sig och spänna för hästarna så att regnet inte tog honom med överraskning.

BE OM ATT VI HÖR BRUSET AV REGN SÅ ATT INTE VI BLIR ÖVERRASKADE AV REGNET FRÅN GUDS VÄRLD UTAN ÄR BEREDDA PÅ ATT MÖTA NYFRÄLSTA OCH VÄGLEDA DEM.

FÖRMANING: PÅ söndag predikade Birger om när Noa byggde arken och fick ett klart direktiv att göra en öppning upptill. Gud sade inte till om ett fönster framåt för att kunna se och navigera arken. Noa fick överlåta hela Arken med dess innehåll till Gud. Gud skulle styra och ansvara för vart Arken tog vägen. Det som var Noas del var att ha öppet uppåt. Allt Guds verk handlar om att vi är uppkopplade emot Gud själv och i tro vågar överlåta oss till det han säger. Birger talade om ett överfullt Öppet Hus där människorna inte fick plats och där vi som församlingsmedlemmar fick ge plats för dem som ännu inte tror. Noa byggde en ark som det, mänskligt sett, inte fanns anledning att bygga. Men det blev räddningen och början till ett helt nytt liv här på jorden.

BE OM ATT VI SKALL FÅ BYGGA VÅR ARK, EN LOKAL SOM BLIR TILL RÄDDNING OCH BÖRJAN PÅ ETT NYTT LIV.