Lars Fridborg


Här är frågor till denna söndags predikan.

Hela Bibeln talar om Jesus. Vad tror du det är för skillnad på att läsa om Jesus och att ha en personlig relation till honom?

Behöver man både läsa om Jesus och ha en personlig relation till honom? I så fall, varför behövs båda delarna?

När bibeln talar om en personlig relation till honom så säger den att det är som att födas en gång till
Bibeln verkar säga att om man har en personlig relation med Gud genom Jesus blir livet annorlunda. Har du märkt det på något sätt och i så fall hur? Berätta gärna för varandra!

Bibel talar om att om man älskar sitt liv så förlorar man det ,men om man hatar sitt livså räddar man det. Kan det bara så att man som kristen, har dels ett liv utan Gud, Jesus och den Helige Ande och ett liv med honom. Om det är så: Hur gör man då för att Gudslivet skall får vara det som bestämmer?

Ta gärna upp frågorna i din hemgrupp.