Om oss

Vår vision

Visionen för  Frikyrkan Siljansnäs är att nå människor med budskapet om Jesus Kristus. Genom att försöka leva det liv som Kristus vill att vi ska leva och ha som strävan att varje medlem kan nå en människa med evangeliet, vill vi vara en varm, levande och växande församling.

Historia

Siljansnäs Frikyrkoförsamling har bildats genom samgåendet mellan Siljansnäs Missionsförsamling och pingstförsamlingen Elim. Detta firades med en invigningsgudstjänst söndagen den 10 januari 2010. Inbjudna bybor, grannförsamlingar och pastorer medverkade.

Historia forts.

Församlingarnas histioria har många gemensamma drag. Elim bildades 1922 efter att några kristna under ett antal år samlats till gudstjänst och bönemöten, bl.a. i Alviks bönhus. Missionsförsamlingen bildades 1896. En grupp kristna i Almo, som under några år träffats i hemmen, beslöt att bilda en ny församling med ett bönhus i Almo och senare även en kyrka i Näsbyggebyn. Siljansnäs Frikyrkoförsamling har ca 160 medlemmar i alla åldrar.

Församlingsråd

Församlingen leds av ett församlingsråd som även utgör församlingens styrelse. Församlingsrådet tillsätts och avskiljs av Årsmötet. Församlingsrådet är i grunden ett andligt ledarskap avseende bibeltrohet och andlig mognad, med uppgift att leda och utveckla församlingen. Församlingsrådet har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

VITA Nykter

erbjuder kyrkor, församlingar och kristna organisationer att certifiera sina lokaler för att tydligt visa att lokalen är en trygg miljö för glömda barn och nyktra alkoholister, vilket innebär att:

  • Denna lokal är alltid alkoholfri, även vid uthyrning.
  • Alla drycker här är alkoholfria.
  • Nattvarden i lokalen är helt alkoholfri.
  • De som tjänstgör i lokalen är nyktra och luktar inte alkohol.

Bönelådan

På Öppet Hus sitter en vit postlåda där du kan lämna ditt böneämne. Du kan också skicka in ditt böneämne via e-post till info@frikyrkan.cc 

Vill du meddela oss något annat fungerar givetvis både postlåda och e-post till det också. Alternativt kontaktuppgifterna nedan.

 ”Be, så skall du få. Sök, så skall du finna. Bulta, och dörren skall öppnas för dig.” (Matt 7:7)

Kontakta oss

Frikyrkan Siljansnäs

Gudstjänstlokal Öppet Hus

Björkbergsvägen 28

793 60 Siljansnäs

E-post: Info@frikyrkan.cc

Ordförande

Ingegerd Kyller

Tel/sms: 070-514 38 00

E-post: ingegerd@kyller.nu

Webmaster

Mikael Kyller

Tel/sms: 072-386 88 60

E-post: info@frikyrkan.cc

Hitta till oss

Adress
Öppet Hus, Björkbergsvägen 28
79360 Siljansnäs

Vill du ge en gåva?

Om du vill ge på annat sätt än bankgiro, bankkonto eller Swish så ber vi dig kontakta församlingens kassör, Ante Sved, på tel. 072-513 53 00.

Bankgiro: 483-2127

Bankkonto: 8187-7, 420 68 60-1

Swishnummer: 123 668 97 49

Vill du swisha går det även att skanna bilden och swisha direkt.