Om oss


 

Välkommen hem

 

 

Visionen för  Frikyrkan Siljansnäs är att nå människor med budskapet om Jesus Kristus. Genom att försöka leva det liv som Kristus vill att vi ska leva och ha som strävan att varje medlem kan nå en människa med evangeliet, vill vi vara en varm, levande och växande församling för människor i Siljansnäs!

 

Siljansnäs Frikyrkoförsamling har bildats genom samgåendet mellan Siljansnäs Missionsförsamling och pingstförsamlingen Elim. Detta firades med en invigningsgudstjänst söndagen den 10 januari 2010. Inbjudna bybor, grannförsamlingar och pastorer medverkade.

Församlingarnas histioria har många gemensamma drag. Elim bildades 1922 efter att några kristna under ett antal år samlats till gudstjänst och bönemöten, bl.a. i Alviks bönhus. Missionsförsamlingen bildades 1896. En grupp kristna i Almo, som under några år träffats i hemmen, beslöt att bilda en ny församling med ett bönhus i Almo och senare även en kyrka i Näsbyggebyn.

Siljansnäs Frikyrkoförsamling har ca 160 medlemmar i alla åldrar.

 

 

Församlingsråd

 

 

Församlingen leds av ett församlingsråd som även utgör församlingens styrelse. Församlingsrådet tillsätts och avskiljs av Årsmötet. Församlingsrådet är i grunden ett andligt ledarskap avseende bibeltrohet och andlig mognad, med uppgift att leda och utveckla församlingen. Församlingsrådet har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

 

Bönelådan 

 

På Öppet Hus sitter en vit postlåda där du kan lämna ditt böneämne. Du kan också skicka in ditt böneämne via formuläret längst ned på sidan.

 

 "Be, så skall du få. Sök, så skall du finna. Bulta, och dörren skall öppnas för dig." (Matt 7:7)

 

 

 

Kontakta oss

 

 

Hitta till oss

 

Möteslokal & besöksadress

Öppet Hus

Björkbergsvägen 28

79360 Siljansnäs