Välkommen hem

Om oss

Vår önskan

Visionen för  Frikyrkan Siljansnäs är att nå människor med budskapet om Jesus Kristus. Genom att försöka leva det liv som Kristus vill att vi ska leva och ha som strävan att varje medlem kan nå en människa med evangeliet, vill vi vara en varm, levande och växande församling för människor i Siljansnäs!

Historia

Siljansnäs Frikyrkoförsamling har bildats genom samgåendet mellan Siljansnäs Missionsförsamling och pingstförsamlingen Elim. Detta firades med en invigningsgudstjänst söndagen den 10 januari 2010. Inbjudna bybor, grannförsamlingar och pastorer medverkade.

Historia forts.

Församlingarnas histioria har många gemensamma drag. Elim bildades 1922 efter att några kristna under ett antal år samlats till gudstjänst och bönemöten, bl.a. i Alviks bönhus. Missionsförsamlingen bildades 1896. En grupp kristna i Almo, som under några år träffats i hemmen, beslöt att bilda en ny församling med ett bönhus i Almo och senare även en kyrka i Näsbyggebyn. Siljansnäs Frikyrkoförsamling har ca 160 medlemmar i alla åldrar.

Församlingsråd

Församlingen leds av ett församlingsråd som även utgör församlingens styrelse. Församlingsrådet tillsätts och avskiljs av Årsmötet. Församlingsrådet är i grunden ett andligt ledarskap avseende bibeltrohet och andlig mognad, med uppgift att leda och utveckla församlingen. Församlingsrådet har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

Vita Nykter-certifierade

VITA Nykter erbjuder kyrkor, församlingar och kristna organisationer att certifiera sina lokaler för att tydligt visa att lokalen är en trygg miljö för glömda barn och nyktra alkoholister, vilket innebär att:

  • Denna lokal är alltid alkoholfri, även vid uthyrning.
  • Alla drycker här är alkoholfria.
  • Nattvarden i lokalen är helt alkoholfri.
  • De som tjänstgör i lokalen är nyktra och luktar inte alkohol.

Vår verksamhet

Gudstjänster

Gudstjänsten är kanske det mest centrala i församlingslivet. Vi går till kyrkan på söndagar (oftast) för gemenskap med Gud och varandra. Vi ber, lovsjunger och ärar den Gud som har skapat oss. Oftast får vi också undervisning form av predikan av vår pastor, Mikael Hansson.

Varmt välkommen du också! Läs mer om när vi har våra samlingar i vår Kalender

Har du inte möjlighet att närvara kan du lyssna live eller i efterhand HÄR.

Söndagsskola

De allra flesta söndagar under terminstid har vi söndagsskola under tiden som Gudstjänsten pågår. Vi har två grupper, en äldre och en yngre. Du är välkommen på söndagsskola från 4 år och uppåt (yngre är välkomna i målsmans sällskap).

Ansvarig för våra barn- och ungdomsgrupper är Martina Sandström. Du kan skicka ett mejl till henne genom att klicka på namnet ovan. ☝️

Karolinas barnkör

Frikyrkan i Siljansnäs egna barnkör. laughing Kören är till för alla barn som gillar att sjunga och röra sig till musik. Vi övar främst i Elim och ibland har vi uppsjungningar på Gudstjänster. Barn från ca 3-4 år till barn i andra klass övar 17.30-18.30. Barn från trean och uppåt övar kl 18.00-19.00. Tanken är att man får vara med efter förmåga och de äldre barnen får mer utmaning i form av att vara hjälpledare och fungerar som mentor åt de yngre. Läs mer på körens Facebooksida!

Scout

Se hit alla scouter! Vi kör igång vårterminen -19 torsdag den 24 januari kl 18.00 vid Öppet Hus!

Gamla som nya scouter välkomna från årskurs 3 och uppåt

Vill du veta mer kan du kontakta Agno Kristensson tel 070-23 22 848.

Mer information hittar du enklast via scouternas facebooksida.

Äntligen Söndax!

Ca två till tre gånger per termin har vi en Gudstjänst som vi kallar Äntligen Söndax! Det är en Gudstjänst av, med och för alla åldrar. Barn- och ungdomsgrupperna brukar vara de som arrangerar dessa Gudstjänster.

Sångstund på Björkbackens servicehus

Varannan lördag kl 15.00 har frikyrkan ansvar för sång- och andaktsstund på Björkbackens servicehus. Det brukar vara välbesökta och uppskattade stunder.

Varmt välkommen du med! Kika i vår kalender för att se när vi är på plats.

Hemgrupper

Hemgrupper är ett sätt att regelbundet träffas i mindre grupper för att dela vardagslivet och för att Be med och för varandra. Vissa grupper träffas en gång i veckan medan andra grupper träffas varannan vecka. Hur ofta man träffas bestäms av hur det passar just den gruppen. De som är med lyfter ofta fram den vänskap och närhet som uppstår i en mindre grupp som ett viktigt skäl till varför man vill vara med.

Om du tycker det låter intressant är du välkommen att vara med eller höra av dig för att få mer information. Vi har inga krav på församlingstillhörighet eller kunskaper om Kristen tro. Kom som du är!

Vill du veta mer? hör av dig till Ante Sved (072-513 53 00).

Alpha-kurs

Alpha är en grundkurs i kristen tro. Här kan man fritt utforska trons olika delar utan att känna krav på att man måste prestera någonting. Alla är välkomna på lika villkor och kursen är helt avgiftsfri.

Vill du veta mer eller anmäla intresse?

Hör av dig till Ante Sved (072-513 53 00) eller läs mer nedan.

Källan secondhand

Källan Secondhand är en kristen ideell förening som gör ett fantastiskt arbete och som samarbetar med Frikyrkan Siljansnäs. Syftet är att stödja socialt arbete och missionsprojekt i Sverige och andra länder.

Bönelådan

På Öppet Hus sitter en vit postlåda där du kan lämna ditt böneämne. Du kan också skicka in ditt böneämne via e-post till info@frikyrkan.cc 

Vill du meddela oss något annat fungerar givetvis både postlåda och e-post till det också. Alternativt kontaktuppgifterna nedan.

 ”Be, så skall du få. Sök, så skall du finna. Bulta, och dörren skall öppnas för dig.” (Matt 7:7)

Kontakta oss

Pastor & föreståndare

Mikael Hansson

Tel/sms: 073-583 28 77

E-post: mikael.hansson@frikyrkan.cc

Ordförande

Ingegerd Kyller

Tel/sms: 070-514 38 00

E-post: ingegerd@kyller.nu

Webmaster

Mikael Kyller

Tel/sms: 072-386 88 60

E-post: info@frikyrkan.cc

Hitta till oss

Adress
Öppet Hus, Björkbergsvägen 28
79360 Siljansnäs