Israel Kolmodin (1643-1709), som anses vara författare till denna kända psalm som trycktes i den svenska psalmboken för första gången 1695, var superintendent i Visby. Det sägs att han hittade sin inspiration till psalmen när han promenerade vid Hångers källa utanför Visby under sin verksamma tid där.

Undrar om han någon gång tänkte att den psalm han skrev fortfarande skulle sjungas runt om i Sverige drygt 300 år senare? 

Även om naturens växlingar gör att ”Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött.” så kan det vi gör nu eka långt in i framtiden på ett sätt som bara Gud vet. Ibland kan det kännas dött på olika områden i livet, men Gud har en större plan för dig och mig. Det vi gör nu kan eka in i framtiden, ja ända in i evigheten.

Så låt oss fortsätta sjunga Guds lov, låt oss se Hans skapelsekraft verka för oss, i oss och genom oss!

Resten av psalmen är också värd att sjungas:

”Du Sarons blomster sköna, du lilja i grön dal, Ack, värdes själen kröna, med alla dygders tal. Av Sion må hon fuktas, med nådens dagg, att hon Förskönas och befruktas, som ros på Libanon. Välsigna årets gröda, och vattna du vårt land. Giv oss nödtorftig föda, välsigna sjö och strand. Av himlen drype fetma, bespisande vår jord, Och flöde nådens sötma, till oss av livets ord.”