Jag kommer under några söndagar framåt predika över det här temat.

Vi börjar den 12/2 Vem Jesus är och vad han gör. Han är den som allting blivit till igenom. Han har skapat oss och frälst oss. Min bön är att du skall både se hans storhet och hans kärlek

Sedan går jag vidare den 19/2 med Vilka vi är – Guds tankar/ Vår vardag. Jag vill ge en bild av hur Gud ser på oss och hur vår vardag blivit genom att vi vänt oss bort från Gud. Gud ser att vi försöker gå vår egen väg men vill visa oss den väg han har tänkt för oss och att vi passar ”som fisken i vattnet” på hans väg

Den 26/2 talar vi om att det finns en plats; Korset/Mötesplatsen – Byte av identitet. Vi pratar ofta om att Gud ser på oss som genom ett filter – Jesus. Men faktum är att bibeln säger mer än så. Bibeln säger att du är en ny skapelse som skall växa upp till Kristuslikhet. Det handlar om att säga ja till och leva i det Jesus gjort för oss.

Vi fortsätter den 26/3 med Jesus i oss – hopp för Världen. Människor som ännu inte tror på Jesus kan inte se på oss genom ett filter (Jesus). De ser på oss och ser vilka vi är. Det är därför Johannes säger; ”Det är som sig bör att han växer till och jag förminskas. Jesus syns och ger världen hopp därför att vi ger honom utrymme i våra liv.

Den 2/4 talar vi om att vi behöver och har fått; Kraft till tjänst och det är därför Gud sänt oss hjälparen.

Den här serien av predikningar har egentligen ett huvudsyfte och det är att vi, ännu mer, skall se vad Gud, i Kristus, har utrustat oss med och att vi skall bli trygga i att leva det liv som han tänkt för oss. Ett liv i Ande och Kraft.