När Jesus hänger på korset säger han, ”min Gud min Gud varför har du övergivit mig.”

Det är början på psalm 22 i Psaltaren. En psalm som alla pojkar i Israel fick lära sig utantill. Det är en beskrivning av vad som hände på Golgata. I vers fyra säger Psalmisten; ”och dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger” (1917). Fritt översatt kan man säga att du med din lovsång bygger en tron åt Gud. En tron är den plats man regerar ifrån. Alltså; genom att lovsjunga Gud frigör du hans makt att regera i ditt liv. Att han regerar betyder att han är den som bestämmer men också att han får utrymme att utöva sin makt genom dig.

Tanken är svindlande; genom att du lovsjunger Gud ger du honom tillträde till de områden som för dig är omöjliga att förändra. Vi har, alla, områden i våra liv där vi vill se förändring, områden som bekymrar oss och som gör oss modfällda. Jesus säger att vi inte kan lägga en enda aln till vår livslängd genom att bekymra oss. Tvärtom är det så att bekymmer föder missmod och missmod föder depressivitet.

Bekymmer är en naturlig reaktion på problem som är svåra och synes olösliga. Att lovprisa Gud är en himmelsk lösning på problemen. Vi vänder oss med allt vi är och har (bekymmer och glädje, fruktan och tro) till Gud och fokuserar på hans väldiga styrkas kraft. Där, inför Guds tron blir du varse att hans är makten och han tar ansvar för allt som tillhör honom. Du är Guds egendom, men också hans ögonsten. Han säger, ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig”

Det är inte farligt att låta Gud ta ansvar, till och med för dina misslyckanden. Han vill regera genom dig och i dig, inte bara när du är framgångsrik och välmående utan också när du är misslyckad och desillusionerad. Inför Guds tron ser du vem han är och du ser också vad han ser i dig. Han säger om Abraham, att där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde.

Det står om Abraham att han kunde härda ut därför att han hade Gud för sina ögon, En position inför Guds tron ger oss den styrkan. Under ca: 25 års tid träffades Gud och Abraham. Varje gång var det i en attityd av tillbedjan ifrån Abrahams sida och ifrån varje sådant möte gick Abraham med ett förnyat löfte och med nytt mod.

Man kan säga att i Lovsången så påverkas och formas vår själ av det som Gud lagt och också upplivar i vår ande. I lovsången sker en transformation av det Gud lagt i vår ande in i vår själ så att tro kan resas upp i vår själ en tro som flyttar berg.

Din syndabekännelse rensar vägen mellan din pånyttfödda ande och Gud . Din lovsång banar väg för att transformera ditt andliga ”kapital” till en kraft som är gripbar och påtaglig för den naturliga människan. Alltså; Din syndabekännelse renar dig så att kommunikationen mellan dig och Gud är möjlig. Din lovsång frigör Guds makt att regera i dig och genom dig. I 1917 års översättning av Bibeln står det att lovsång höves oss Höves = anstå, passa sig, vara tillbörlig, fordras . Lovsång är alltså enligt bibeln passande, tillbörligt och erforderligt.

Guds Ande, vill i din ande uppfordra dig att sjunga Guds lov till dess din själ är med på noterna. När du kan en lovsång utantill så kan du den ”by heart” som engelsmännen säger. Då ditt hjärta är uppfylld av Guds lov och din själ är påverkad av ditt hjärta, så kan hans makt att regera frigöras genom dig. Då bär du en levande Jesus med dig ut till människorna.