I Predikaren i Bibeln står det att Gud gjort oss människor sådana som vi borde vara, men själva tänker vi ut en massa idéer, ”mångahanda funder” står det i Predikaren 7:30 (1917 års översättning). 

Längst inne i dig finns det som verkligen är du och det som Gud vill och hela tiden har önskat. Gud vill föda dig ut i en helt ny existens där det som verkligen är du får leva och utvecklas. Gud säger att han har fridens tankar för dig, inte olycka och elände. Han säger att han vill ge dig en framtid och ett hopp. I det hopplösa kommer Gud och löser ut hoppet.

Det finns alltså en originalplan för varje människa, en plats och ett liv där du kommer till din rätt. Bibeln är full av människor som säger till Gud; ”Skaffa mig rätt”. Det är människor som insett att deras rätt kommer från Gud, och inte ifrån vad de själva kan rycka åt sig.

Om nu Gud har gjort oss sådana som vi borde vara och vi själva inte lyckas med att komma rätt så kanske det är dags att låta honom skaffa dig rätt – leda dig rätt – göra rätt genom dig.

Gud har skapat en potential i dig långt större än du kan be eller tänka. Låt honom ta plats i din vardag.

Det kan kännas tröstlöst – Gud är all trösts Gud.

Det kan kännas hopplöst – Gud har gett oss ett levande hopp.

När ångesten sveper runt knuten – Gud är vår frid.

Tröst , Hopp och Frid. Är plantor som Gud har i sitt växthus. Just nu, den här våren vill han plantera det i ditt sinne och låta din själ uppleva en ny blomning.