Josef – ett föredöme

Det var full fart i snickeriet. Josef och alla hans bröder var på gång med att timra och slöjda. Det var kärror och bord. Det var skålar och ämbar. Man hade jättemycket att göra och affärerna flöt på bra. ”Vad är det med Josef”, sa bröderna till varandra. ”Han verkar...

Tro eller Fruktan

”Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans...