Ett utfall av Nåd

Tisdagen den 2/1 2019 var vi samlade till Bön, Lovsång och Nattvard i Öppet hus. Det var en stund då vi alla upplevde att Gud verkligen kom oss nära. Många av oss kände att vi blev berörda och styrkta av Guds närvaro, både i lovsång och i Nattvarden. Mot slutet av...

Profetiska hälsningar

Nedan en sammanfattning av de profetiska hälsningar som Birger Skoglund gav oss när han besökte vår församling för någon vecka sedan. En profetisk hälsning kännetecknas av tre beståndsdelar. Tröst, Uppmuntran och Förmaning. TRÖST: Birger började med att utgå från...