Predikoserie – Din identitet i Kristus

Jag kommer under några söndagar framåt predika över det här temat. Vi börjar den 12/2 Vem Jesus är och vad han gör. Han är den som allting blivit till igenom. Han har skapat oss och frälst oss. Min bön är att du skall både se hans storhet och hans kärlek Sedan går jag...