Tro eller Fruktan

”Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans...

Tillåt Jesus att forma dig

Han (Gud) har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli en skam inför alla, i det att Han i Honom (Jesus) har triumferat över dem (Kol.2:15). Det bibeln säger här är att Jesus har övervunnit allt som kan stoppa oss från att göra Guds vilja. Det...

Lovsång

När Jesus hänger på korset säger han, ”min Gud min Gud varför har du övergivit mig.” Det är början på psalm 22 i Psaltaren. En psalm som alla pojkar i Israel fick lära sig utantill. Det är en beskrivning av vad som hände på Golgata. I vers fyra säger Psalmisten; ”och...