Tillsammans i lovsång inför Gud

Jeremia 17:14 ”Hela mig, Herre, så blir jag helad.
 Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång.” Berättelsen om Jeremia är inte en berättelse om stor glädje och härlig framgång för vare sig honom eller för Guds rike. Han levde i en tid av moraliskt och...

Enhet genom mångfald

”Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.” (Ef. 3:10, 1917-års översättning) Här talas det om Guds mångfaldiga visdom som skulle bli känd genom oss som tror...