På vägen hem från långfredagens gudstjänst såg jag från bilen en kaja sitta på en lyktstolpe med en stor gren i munnen. Det var en stor gren, grenen var längre än fågeln, men den satt där med materialet i munnen redo att bygga sitt bo. I samma stund var det som att jag hörde Herren säga ”Nu är det dags att bygga mitt rike!” 

I vår församling, Frikyrkan Siljansnäs, så är det tid att bygga – på mer än ett sätt. Vi ska bygga ut vår kyrka, men vi kan också ”Bygga Kyrka”, vi kan som levande stenar infogas i det Gud vill för vår bygd och ut över hela världen, vad helst Gud kallar oss att göra.

Jag vill utmana dig som läser detta att fråga Gud vad Han vill att du ska göra i Hans bygge. I Nehemja bok, där muren runt den heliga staden byggdes upp, så hörde folket kallelsen att bygga. Det står bland annat i kapitel tre att var och en byggde på muren mitt emot sitt eget hus. Gud leder oss ofta att hjälpa till där det är som närmast, men det leder också till något större, en helhet som berör i tid och rum långt utanför det man själv kallar för hemma. Läs gärna Nehemja bok och låt dig inspireras av de som har byggt före oss. Tillsammans, som en Kristi kropp, kan vi bygga Guds rike tills dess Han kommer åter.

Jesaja kapitel 54, vers 2-3 säger ” Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Ty du skall utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar skall ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.”

Detta tror jag gäller vår församling i den tid som ligger framför.

Guds välsignelse önskar jag dig.