Tillbaka till A-planen

I Matt. 16:16 säger Petrus; ”Du är Messias, den levande Gudens son”. Det uttalandet blev grunden som den världsvida kyrkan bygger på. Vi tror på en allsmäktig Gud som har en son. I bibeln står det att Jesus är med kraft bevisad vara Guds son allt ifrån uppståndelsen...

Enhet genom mångfald

”Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.” (Ef. 3:10, 1917-års översättning) Här talas det om Guds mångfaldiga visdom som skulle bli känd genom oss som tror...

Tro eller Fruktan

”Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans...

Hjärtat i krubban

Vi firar jul för att påminna varandra om Jesu födelse. Vi kommer att gå in i en tid då vi översvämmas av bilder av tomtar och julgranar, lucior och julklappsbestyr. Vi försöker julpynta våra hem och tänker över vad vi skall köpa till julbordet. Jag tror att du känner...