Ett utfall av Nåd

Tisdagen den 2/1 2019 var vi samlade till Bön, Lovsång och Nattvard i Öppet hus. Det var en stund då vi alla upplevde att Gud verkligen kom oss nära. Många av oss kände att vi blev berörda och styrkta av Guds närvaro, både i lovsång och i Nattvarden. Mot slutet av...

Profetiska hälsningar

Nedan en sammanfattning av de profetiska hälsningar som Birger Skoglund gav oss när han besökte vår församling för någon vecka sedan. En profetisk hälsning kännetecknas av tre beståndsdelar. Tröst, Uppmuntran och Förmaning. TRÖST: Birger började med att utgå från...

Predikoserie – Din identitet i Kristus

Jag kommer under några söndagar framåt predika över det här temat. Vi börjar den 12/2 Vem Jesus är och vad han gör. Han är den som allting blivit till igenom. Han har skapat oss och frälst oss. Min bön är att du skall både se hans storhet och hans kärlek Sedan går jag...

Josef – ett föredöme

Det var full fart i snickeriet. Josef och alla hans bröder var på gång med att timra och slöjda. Det var kärror och bord. Det var skålar och ämbar. Man hade jättemycket att göra och affärerna flöt på bra. ”Vad är det med Josef”, sa bröderna till varandra. ”Han verkar...