Lars Fridborg

Lars Fridborg

Hälsning från bloggen

 

Tisdagen den 2/1 2019 var vi samlade till Bön, Lovsång och Nattvard i Öppet hus.

Det var en stund då vi alla upplevde att Gud verkligen kom oss nära. Många av oss kände att vi blev berörda och styrkta av Guds närvaro, både i lovsång och i Nattvarden. Mot slutet av samlingen började vår pastor be. Han bad en bön om att det från den här platsen (Öppet Hus/församlingen) skulle komma strålar av nåd och att gemenskapen skulle vara en gemenskap som präglades av nåd. Jag kände genast att detta var ett tilltal för oss som församling och en inriktning att leva efter och be emot.

Jag drog mig till minnes ett ord från Titus 2:11-12.

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,”

Här talas om nåden både i en räddande och i en formande funktion. I Guds frälsningsplan med oss, våra närmaste, våra vänner och ovänner samt även den här skapelsen finns en både frälsande och formande funktion.

Frälsningen: innebär att vi blir födda på nytt och därmed har en möjlighet att höra vad Gud vill säga till oss med avseende på oss själva, våra närmaste, våra vänner och ovänner och om den här jorden.

Fostrande/Formande: är vad Gud vill göra oss till. Det innebär att vi skall ge nåden möjlighet och tillfälle att arbeta fram Guds natur i oss. När vi lever i en sådan strömfåra (inflytandet av Guds nåd) så kommer det som är Guds vilja och plan för oss och vår församling att mer och mer ta form och därmed också ta plats i det samhälle vi lever i.

När Guds nåd uppenbaras till frälsning så innebär det att Jesus flyttar in och bor i oss med sin ande. I Första Johannesbrevet 4:3b läser vi:

ty han som är i er är större än han som är i världen.”

Det här bibelordet talar om att Jesus bor i oss med sin ande och att den Anden är större än den ande som är i världen. Men du och jag har också den kampen inom oss: Det vi brukar kalla vårt kött och det bibeln talar om som ett liv i anden. Observera att Bibeln säger här att den nya skapelsen är starkare än vårt kött (det som vill tillfredsställa våra egna begär).

Han (Jesus) som bor i oss är större än allt vi möter. Men den nya skapelsen är också större och starkare än ditt kött. Det är nog så att livet i anden, för många av oss, är en outforskad och underutnyttjad resurs.  Gud kan använda dig medan du väntar på att bli färdighelgad/läkt i dina sår/fullständigt upprättad. Guds ande tar det utrymme du ger honom och arbetar där.

Kan det vara så att Guds nåd under det här året vill forma oss till Hans sons avbild?

Kan det vara så att vi genom Guds nåd skall forma det samhälle vi bor i mer och mer efter Guds planer?

I så fall kommer utfallet från Öppet Hus – Frikyrkan i Siljansnäs – att vara strålande nåd!